Selecteer een pagina

FFP2 Mondkapje: Bewezen bescherming tegen Coronavirus (COVID-19)

Laten we meteen ter zake komen: kan een masker ons beschermen tegen het Coronavirus (COVID-19)? Wetenschappers en onderzoekers komen tot een gezamelijke unanieme bevestigdende conclusie: Ja dat kan!. Waarschijnlijk ook in het geval van COVID-19/Corona, en met grote waarschijnlijkheid in de minder agressieve Coronavirussen. 

Wetenschappelijk bewezen zijn de volgende adviezen aan te raden:

Voor preventieve bescherming is het raadzaam om wegwerpmaskers te dragen met ten minste het FFP2-beschermingsniveau. Het FFP2-filtergezichtsmasker is geschikt voor bescherming tegen vaste en/of niet-vluchtige vloeistofdeeltjes. 

Om de verspreiding van het virus te beperken, moeten geïnfecteerde mensen wegwerpmaskers met beschermingsniveau FFP2 of FFP3 dragen zonder uitademventiel. In de omgang met geïnfecteerde personen adviseren wij wegwerpmaskers met beschermingsniveau FFP2 of FFP3, bij voorkeur zonder uitademventiel.

Meest Gestelde Vragen Over Mondkapjes

Welk mondkapje tegen Coronavirus?

In de Europese Unie zijn deze soorten maskers verdeeld in drie FFP-beschermingsklassen. Hoewel maskers van beschermingsniveau FFP1 nog steeds beter zijn dan chirurgische maskers, bieden ze niet de gewenste bescherming tegen virussen. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld voor timmerlieden die werken aan een lintzaag met een vacuümafzuigsysteem. Werknemers kunnen ze dragen om het grovere stof op te vangen, dat de stofzuiger niet kan opvangen. Of een metselaar kan ze voor het mengen van cement met een truweel aanbrengen, waardoor het stof wordt opgevangen.

Voor preventerende werking wordt daarom een mondkapje van minimaal ffp2 niveau aangeraden. FFP1 mondkapjes, zoals de gene met een open rand die veel voorkomen bij bijvoorbeeld tandartsen bieden GEEN bescherming.

Wat is een FFP1 Mondkapje?

Dit masker bied bescherming tegen atoxische en niet-vezelvormige soorten stof, de totale lekkage mag maximaal 25 % bedragen en dit soort masker mag maximaal onder een viervoudige OEL-overtreding worden aangebracht.

Beschermingsklasse FFP1 mondkapjes zijn gemaakt voor werkomgevingen waarin noch giftige noch fibrogene soorten stof en aërosolen te verwachten zijn. Ze filteren ten minste 80 % van de deeltjes tot 0,6 μm en mogen worden gedragen zolang de maximale overschrijding van de concentratie op de werkplek niet meer dan de viervoudige waarde bedraagt. In de bouw- of levensmiddelenindustrie worden in veel gevallen FFP1-ademhalingsmaskers gebruikt.

Dit masker bied geen correcte werking in preventie van Corona

Wat is een FFP2 Mondkapje?

Mondkapjes van beschermingsklasse FFP2 zijn geschikt voor werkomgevingen waarin schadelijke en mutagene stoffen aanwezig zijn in de lucht die we inademen. Ze moeten ten minste 94% van de deeltjes in de lucht opvangen tot een grootte van 0,6 μm en mogen worden gebruikt als de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling niet meer dan 10 keer de concentratie bedraagt. Adembeschermingsmaskers van beschermingsklasse FFP2 worden bijvoorbeeld gebruikt in de metaalindustrie of in de mijnbouw. Daar komen werknemers in contact met aërosolen, mist en roken, wat op de lange termijn leidt tot de ontwikkeling van aandoeningen van de luchtwegen zoals longkanker en het risico op secundaire ziekten zoals actieve longtuberculose enorm vergroot. Onze maskers bieden ook extra bescherming tegen onaangename geuren op de werkplek dankzij het innovatieve uvex-filtersysteem met koolstoflaag.

Dit masker bied WEL een preventieve werking van het Coronavirus

Wat is een FFP3 Mondkapje?

Mondkapjes van beschermingsklasse FFP3 bieden de best mogelijke bescherming tegen luchtverontreiniging van de luchtwegen. Met een totale lekkage van maximaal 5% en een vereiste bescherming van minstens 99% tegen deeltjes tot een grootte van 0,6 μm zijn ze in staat om giftige, kankerverwekkende en radioactieve deeltjes te filteren. Deze beademingsapparaten kunnen worden gebruikt in werkomgevingen waar de beroepsmatige blootstellingslimiet tot 30 keer de industriespecifieke waarde wordt overschreden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de chemische industrie.

Beschermt een mondkapje tegen het Coronavirus?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pas mondkapjes met Europees kenmerk FFP2 genoeg bescherming bieden om te worden ingezet in de preventie van het Corona Virus. De standaard FFP1 maskers, te herkennen aan de niet sluitende pasvorm bieden dus onvoldoende bescherming en zijn niet aan te raden.

Waar kan je een FFP2 mondkapje kopen?

De voorraad van deze maskers daalt enorm snel door de gigantische vraag. Daarom zullen wij actief bijhouden waar deze mondkapjes momenteel nog te koop zijn. Kijk hiervoor bij de mondkapjes op deze pagina.

Geïnfecteerden Wereldwijd

Aantal Landen Geïnfecteerd

Doden Wereldwijd

Doden Nederland

Wat moet je weten over FFP2 Mondkapjes?

N

Preventief tegen coronavirus (COVID-19)

N

Geen garantie als bescherming

N

FFP2 mondkapjes zijn nu lastig te krijgen

Bescherm je tegen Coronavirus

Actuele voorraad van mondkapjes tegen het Coronavirus